சென்னையில் முழங்கால் வலி பரிசோதனை முகாம்

ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிந்தால் முழங்கால் சிகிச்சை பெறுவீர் !…. ஆனந்தத்தை அடைவீர்!…. முழங்கால் வலி என்பது நடுத்தர மற்றும் முதுவயதினருக்கு வரக்கூடிய பொதுவான பிரச்னையாகும். ஆர்த்ரைட்டீஸ் என்பது பொதுவாக காணப்படும் மூட்டுவலி ஆகும். மூட்டுகளில் வீக்கம், மூட்டுவலி, முடக்கு வாதம், வளைந்த கால்கள் மற்றும் காலை அசைக்கமுடியாதநிலை ஆகியவை ஆர்த்ரைட்டீஸின் அறிகுறிகளாகும். உங்களுக்கோ (அ) உங்களை சார்ந்தவர்கோ முழங்கால் பகுதியில் சுற்றி வலி இருக்கிறதா ?அல்லது எந்த வகையான முழங்காலில் கோளாறுகள் நீங்கள் எதிர்கொள்ளு இருக்கின்றீர்கள்? நீண்ட […]

View More [+]

Knee Pain Screening Camp At Chennai

  Treat knee pain from beginning, Thrill out in life!   Are you or your dear ones experiencing any kind of discomfort on the knee/ around the knee area? How long have you been feeling this discomfort? When do you experience this? During night, while at work? All that are bothering you day and night […]

View More [+] View More [+] View More [+]

Osteoarthritis of Knee Joints

A common type of arthritis that happens to the knee is known as osteoarthritis of the knee and is  also known as degenerative joint disease. It affects the older parts of the body where it hurts the most. If a person affected by osteoarthritis may lead to cardiovascular diseases, because the weakness and breakdown of […]

View More [+]

Arthritis Treatment in Chennai

Arthritis covers a broad spectrum of illness. To many, the term inflammatory disease suggests that pain and inflammation of the joints – however, inflammatory disease may be a far more advanced medical condition. The term inflammatory disease comes from the Latin phrase, “arth” which means joint and “it is” which means inflammation. There are over […]

View More [+]